Garancia

Garancia, szavatosság

 

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget.

A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, a számla visszaküldése mellett cseréljük ki vagy vesszük vissza. Az átvételtől számított 14 munkanapon belül kérjük visszaküldeni részünkre a terméket, különben már nem áll módunkban kicserélni, visszavenni. Használt, vagy mosott ruhát higiéniai okokból semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

A postai úton visszajuttatott termékeket könyvelt küldeményként, (lehetőség szerint ajánlott, mindenképp elsőbbségi és LNK szolgáltatással kiegészítve) megfelelő külső burkolattal ellátva, a adja fel. textilbarlang.hu semmilyen módon nem felel a GLS által elvesztett, vagy a szállítás közben bármilyen módon keletkezett károkért.

 

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

 

Szavatossági igény benyújtására a Ptk. ide vonatkozó szabályai , valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet 'a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről' útmutatásai az irányadók.

A szavatossági igény benyújtása akkor jogos, ha a terméket az útmutatásoknak (bevarrt címke) megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták.

 

A felelősség korlátozása

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A textilbarlang.hu  semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, vagy technikai hiba következményei.

Bármilyen olyan árazási hiba, ami a termék vagy szolgáltatás beszerzési ára alatti értékesítési árat jelenít meg. Ez különösképpen igaz a megrendelés automatikus válaszlevelében megküldött adatokra.

A textilbarlang.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

A textilbarlang.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

textilbarlang.hu  szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az oldalon található képek az eredeti termékekről készültek. A képmegjelenítési tec