Garancia

Garancia

 

 Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget.

 

A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, a számla visszaküldése mellett cseréljük ki vagy vesszük vissza. Az átvételtől számított 14 munkanapon belül kérjük visszaküldeni részünkre a terméket.

 

A postai úton visszajuttatott termékeket könyvelt küldeményként, megfelelő külső burkolattal ellátva, adja fel. www.textilbarlang.hu semmilyen módon nem felel a GLS által elvesztett, vagy a szállítás közben keletkezett károkért.

 

 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

 

 Szavatossági igény benyújtására a Ptk. ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet 'a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről' útmutatásai az irányadók.

 

A felelősség korlátozása

 

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

 

A textilbarlang.hu  semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 

Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

 

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését.

 

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 

Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.

 

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

 

Bármilyen programhiba, vagy technikai hiba következményei.

 

Bármilyen olyan árazási hiba, ami a termék vagy szolgáltatás beszerzési ára alatti értékesítési árat jelenít meg. Ez különösképpen igaz a megrendelés automatikus válaszlevelében megküldött adatokra.

 

A textilbarlang.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

 

A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

 &